FORMEEL

Vergoeding
Geen verhoging van tarieven januari 2024.
Geen vergoeding zorgverzekeraars vanaf 2024.

Privacy
Praktijk Lief voor je buik zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Lief voor je buik daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

De Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) van Praktijk Lief voor je buik vind je hier:  Privacyverklaring Lief voor je Buik

Waarnemingsovereenkomst
Er is een waarnemingsovereenkomst afgesloten met Cora Beishuizen, praktijk Gezond in het Leven, wonend en praktijkhoudend aan de Landsteinerlaan 45, 5644 DB te Eindhoven. Bij overlijden/ blijvende invaliditeit van Tonny Meijerink zal de waarnemer ervoor zorgdragen dat persoonsgegevens, te weten de papieren dossiers, overgedragen zullen worden en cliënten van praktijk Lief voor je Buik terug kunnen vallen op de zaakwaarnemer.  De persoonsgegevens kunnen dan volgens de wettelijke termijn worden bewaard. 

Klachtenafhandeling

Praktijk Lief voor je Buik is via Balens verzekeringen voorzien van een beroepsaansprakelijkheidspakket, inclusief Wkkgz. De Wet kwaliteit, klachten, en geschillen zorg. Het heeft als doel om zo goed mogelijk klachten en ongewenste gebeurtenissen te behandelen. Heb je klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken, maar ik ga er vanuit dat je een klacht eerst met mij zelf bespreekt.