FORMEEL

Vergoeding zorgverzekeraars 2021

 

Praktijk Lief voor je buik is aangesloten bij beroepsvereniging MBOG

Maatschappij ter bevordering van de orthomoleculaire geneeskunde.
www.mbog.nl 

Privacy

Praktijk Lief voor je buik zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Lief voor je buik daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

De Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) van Praktijk Lief voor je buik vind je hier:  Privacyverklaring Lief voor je Buik

Waarnemingsovereenkomst

Er is een waarnemingsovereenkomst afgesloten met Cora Beishuizen, praktijk Gezond in het Leven, wonend en praktijkhoudend aan de Landsteinerlaan 45, 5644 DB te Eindhoven. Bij overlijden/ blijvende invaliditeit van Tonny Meijerink zal de waarnemer ervoor zorgdragen dat persoonsgegevens, te weten de papieren dossiers, overgedragen zullen worden en cliënten van praktijk Lief voor je Buik terug kunnen vallen op de zaakwaarnemer.  De persoonsgegevens kunnen dan volgens de wettelijke termijn worden bewaard. 

Klachtenafhandeling

Lief voor je buik is aangesloten bij de de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen KAB. Heb je klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken, maar ik neem aan dat een klacht eerst met mij zelf besproken wordt. Zie voor meer info: Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen