TARIEF

Basistarief €15,- per kwartier

Orthomoleculair intakeconsult – 1,5 uur  €75,- ( incl. health meting)
Vervolgconsult – 1 uur  €60,-
Kort consult in overleg – 30 min  €30,-
Ook telefonisch consult mogelijk – elke 15 min  €15,-

1e Meting body health check is gratis ( 15min).

Gemiddelde duur orthomoleculair consult is 1 uur.
Voor een korte telefonische kennismaking worden geen kosten berekend.
De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Afhankelijk van je ziektekostenverzekeraar word een behandeling orthomoleculair consult vergoed, kijk voor zorgvergoedingen op pagina formeel. Telefonische consulten en suppletie worden ( meestal) niet vergoed.

Betaling kan contant, met een tikkie of overmaking binnen 14 dagen na factuurdatum.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor het consult – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoud Lief voor je buik zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Praktijk Lief voor je Buik zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Praktijk Lief voor je Buik daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.
Zie privacyverklaring volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op pagina formeel.

Wil je meer informatie, mail info@liefvoorjebuik.nl of bel 06-42361811